Celem Fundacji jest inicjowanie, prowadzenie i wspieranie badań w zakresie bioelektroniki oraz ich popularyzacja. Ażeby uniknąć sporów o znaczenie słowa bioelektronika przyjęliśmy, że będziemy pod nim rozumieć badania nad naturalnym i sztucznie stwarzanym powiązaniem własności oraz procesów elektronicznych z życiem i psychiką. Bezpośrednim motywem, który skłonił, do podjęcia starań o powołanie Fundacji, była atmosfera początku lat 90-tych XX w. sprzyjająca podejmowaniu rozmaitych inicjatyw. Uznaliśmy, że warto stworzyć instytucję, która dawałaby oparcie próbom nowego spojrzenia na świat istot żywych w kategoriach zjawisk i własności elektronicznych oraz związanych z nimi pól elektromagnetycznych, w duchu idei wyrażonych przez ks. prof. Włodzimierza Sedlaka, Patrona Fundacji. Jednak jako ludzie wolni oraz zobowiązani do twórczości i krytycyzmu, zamierzamy wnieść nasz własny wkład w powstawanie bioelektroniki, jej uprzystępnianie i zastanawianie się nad tym w jaki sposób pozwala ona zrozumieć nas samych oraz nasze miejsce we Wszechświecie. Niniejsza strona, ma za zadanie coraz pełniej obrazować ciągle jeszcze istniejącą szansę wniesienia wkładu w nowe i interesujące spojrzenia na świat istot żywych. Czy i w jakim stopniu nam się to uda, zależeć będzie zarówno od osób już związanych z Fundacją, jak i tych, które za pośrednictwem tej strony zechcą przyczynić się do tego ambitnego i obciążonego pewnym ryzykiem przedsięwzięcia.

Dane firmowe

Adres:
Stokrotki 3/4
20-539 Lublin

Tel.: +48.506934935
E-mail: zon@fbs.org.pl
NIP: 712-21-82-891

 • Adres WWW: fbs.org.pl
 • Adres korespondencyjny

  Adres:
  Fundacja Bioelektroniki
  Stokrotki 3/4
  20-539 Lublin

  Formularz kontaktowy

   ______   ___   ______  __  __ 
   /_____//  / _ \\  /_  _// \ \\/ // 
   `____ `  | / \ || `-| |,-  \ ` // 
   /___//  | \_/ ||  | ||   | ||  
   `__ `   \___//   |_||   |_||  
   /_//    `---`   `-`'   `-`'  
   `-`